Hệ thống CRM sử dụng dễ dàng

Đây là một bí mật nhỏ mà hầu hết các nền tảng Marketing CRM Online cho đại lý Bất động sản sẽ không cho bạn biết: trở ngại lớn nhất để sử dụng một CRM hiệu quả là cách sử dụng chúng quá phức tạp.

Đúng vậy! Vấn đề lớn nhất với hầu hết bất kỳ CRM nào trên thị trường là hầu hết người dùng của nó sẽ ngừng sử dụng hệ thống khá nhanh chóng. Thông thường trong khoảng thời gian từ hai đến ba tuần.

Vì vậy, hệ thống của chúng tôi không phải là hệ thống giàu tính năng nhất: Thay vào đó, chúng tôi thiết kế nó để thực sự dễ sử dụng. CRM của chúng tôi sẽ tự động giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Khách hàng tiềm năng truy cập các Landing Page của trang web MyPro của bạn sẽ tự động được gửi đến CRM của bạn, một nền tảng đầy đủ tính năng, dễ sử dụng để theo dõi và chăm sóc khách hàng tiềm năng thông qua chu kỳ bán hàng ngắn hạn và dài hạn. Dưới đây là một số chức năng chính của CRM dễ sử dụng của chúng tôi.

Zalo
Support