Hướng dẫn sử dụng hệ thống MyPro hiệu quả để tăng doanh số bán hàng

Hướng dẫn tạo website bất động sản tại MyPro

Hướng dẫn sử dụng tên miền riêng cho website tại MyPro

Hướng dẫn quản trị website tại MyPro

Hướng dẫn tạo landing page bất động sản

Tạo form lấy dữ liệu khách hàng từ website/Landing Page

Tạo popup tại nút kêu gọi hành động của Landing Page

Hướng dẫn sử dụng CRM bất động sản tại MyPro​

Hướng dẫn Email Marketing và Emai CSKH tự động

Chỉnh sửa menu và cập nhật footer cho website​

Tham gia vào nhóm MyPro Support để được hỗ trợ nhanh chóng  hoặc đặt lịch hướng dẫn qua zoom

Zalo
Support