Bảng giá dịch vụ tại MyPro

Gói Stand

Giải pháp Bán hàng & Tạo khách hàng tiềm năng cho môi giới Bất động sản
299,000 vnđ Tháng
 • Website Bất Động Sản
 • Landing Page Bất Động Sản
 • CRM Bất Động Sản
 • Email Marketing Bất Động Sản
 • Social Marketing Bất Động Sản
Phổ biến

Gói Done For You

Giải pháp Bán hàng & Tạo khách hàng tiềm năng cho môi giới Bất động sản
1,999,000 vnđ Tháng
 • Website Bất Động Sản được thiết kế riêng
 • Landing Page Bất Động Sản
 • CRM Bất Động Sản
 • Email Marketing Bất Động Sản
 • Social Marketing Bất Động Sản
 • Cập nhật 2 bài viết cho website mỗi tuần
 • Thực hiện Email Marketing hằng tuần
 • Xây dựng chuỗi Email chăm sóc khách hàng tự động đơn giản

Dịch vụ cộng thêm

Giải pháp Bán hàng & Tạo khách hàng tiềm năng cho môi giới Bất động sản
Call
 • Đăng ký tên miền riêng
 • Dịch vụ SSL
 • Quản trị website
 • Dịch vụ SEO
 • Facebook Ads
 • Google Ads
 • Digital Marketing
 • Xây dựng chuỗi Email chăm sóc khách hàng tự động
Zalo
Support