Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây quy định tất cả việc sử dụng trang web https://mypro.com.vn và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (được gọi chung là Trang web). Trang web được sở hữu và điều hành bởi MyPro. Trang web được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không cần sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này và tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác (bao gồm nhưng không giới hạn, Chính sách quyền riêng tư của MyPro) và các thủ tục có thể được công bố theo thời gian về điều này Site by MyPro (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của MyPro, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

Tài khoản và Trang web MyPro của bạn.

Nếu bạn tạo một blog / trang trên Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và blog của mình, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến blog. Bạn không được mô tả hoặc gán các từ khóa cho blog của mình theo cách gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp, bao gồm cả theo cách nhằm mục đích thương mại trên tên tuổi hoặc danh tiếng của người khác và MyPro có thể thay đổi hoặc xóa bất kỳ mô tả hoặc từ khóa nào mà nó cho là không phù hợp hoặc bất hợp pháp , hoặc có khả năng gây ra trách nhiệm pháp lý cho MyPro. Bạn phải thông báo ngay cho MyPro về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với blog, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. MyPro sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của Bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do hậu quả của những hành vi hoặc thiếu sót đó.

Trách nhiệm của Người đóng góp.

Nếu bạn vận hành một blog, nhận xét trên blog, đăng tài liệu lên Trang web, đăng liên kết lên Trang web hoặc cung cấp (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào tạo) tài liệu có sẵn trên Trang web (bất kỳ tài liệu nào như vậy gọi chung là “Nội dung” ), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và mọi tác hại do Nội dung đó gây ra. Đó là trường hợp bất kể Nội dung được đề cập có cấu thành văn bản, đồ họa, tệp âm thanh hay phần mềm máy tính hay không. Bằng cách cung cấp Nội dung, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền bí mật thương mại, của bất kỳ bên thứ ba nào;

nếu chủ của bạn có quyền đối với tài sản trí tuệ do bạn tạo ra, bạn đã (i) được chủ cho phép đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được chủ sở hữu bảo đảm từ bỏ tất cả các hoặc đối với Nội dung;

bạn đã hoàn toàn tuân thủ mọi giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã làm tất cả những điều cần thiết để chuyển thành công mọi điều khoản bắt buộc cho người dùng cuối;

Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại, Trojan hoặc nội dung có hại hoặc phá hoại nào khác;

Nội dung không phải là spam, không phải do máy móc hoặc được tạo ngẫu nhiên và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng thứ hạng công cụ tìm kiếm của các trang web của bên thứ ba hoặc cho các hành vi bất hợp pháp khác (chẳng hạn như lừa đảo) hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của tài liệu (chẳng hạn như giả mạo);

Nội dung không khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với các cá nhân hoặc tổ chức và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;

blog của bạn không được quảng cáo qua các tin nhắn điện tử không mong muốn, chẳng hạn như liên kết spam trên các nhóm tin, danh sách email, các blog và trang web khác, và các phương pháp quảng cáo không được yêu cầu tương tự;

blog của bạn không được đặt tên theo cách khiến người đọc hiểu nhầm rằng bạn là một người hoặc một công ty khác. Ví dụ: URL hoặc tên blog của bạn không phải là tên của một người không phải là bạn hoặc công ty không phải của bạn; và bạn có, trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, được phân loại chính xác và / hoặc mô tả chính xác loại, bản chất, cách sử dụng và tác dụng của các tài liệu, cho dù được MyPro yêu cầu làm như vậy hay cách khác.

Bằng cách gửi Nội dung cho MyPro để đưa vào Trang web của bạn, bạn cấp cho MyPro một giấy phép, miễn phí bản quyền và không độc quyền để tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh và xuất bản Nội dung chỉ nhằm mục đích hiển thị, phân phối và quảng cáo của bạn Blog. Nếu bạn xóa Nội dung, MyPro sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xóa nó khỏi Trang web, nhưng bạn thừa nhận rằng bộ nhớ đệm hoặc các tham chiếu đến Nội dung có thể không khả dụng ngay lập tức.

Không giới hạn bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào trong số đó, MyPro có quyền (mặc dù không phải nghĩa vụ), theo quyết định riêng của MyPro (i) từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, theo ý kiến ​​hợp lý của MyPro, vi phạm bất kỳ chính sách hoặc theo bất kỳ cách nào có hại hoặc bị phản đối, hoặc (ii) chấm dứt hoặc từ chối quyền truy cập và sử dụng Trang web đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của MyPro. MyPro sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ số tiền nào đã trả trước đó.

Thanh toán và Gia hạn.

Điều khoản chung.

Bằng cách chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho MyPro phí đăng ký một lần và / hoặc hàng tháng hoặc hàng năm được chỉ định (các điều khoản thanh toán bổ sung có thể được bao gồm trong các thông tin liên lạc khác). Thanh toán đăng ký sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký Nâng cấp và sẽ bao gồm việc sử dụng dịch vụ đó trong thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như đã nêu. Thanh toán không được hoàn lại.

Tự động gia hạn.

Trừ khi bạn thông báo cho MyPro trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện hành rằng bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu phí đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng áp dụng sau đó cho đăng ký đó (bao gồm cả thuế) bằng cách sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Nâng cấp có thể bị hủy bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn tới MyPro bằng văn bản.

Phí; Thanh toán.

Bằng cách đăng ký tài khoản Dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho MyPro phí thiết lập hiện hành và phí định kỳ. Phí áp dụng sẽ được lập hóa đơn bắt đầu từ ngày dịch vụ của bạn được thiết lập và trước khi sử dụng các dịch vụ đó. MyPro có quyền thay đổi các điều khoản và phí thanh toán sau ba mươi (30) ngày thông báo trước bằng văn bản cho bạn. Bạn có thể hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào trong ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản cho MyPro.

Nếu dịch vụ của bạn bao gồm quyền truy cập vào hỗ trợ email ưu tiên. “Hỗ trợ qua email” có nghĩa là khả năng đưa ra yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email bất kỳ lúc nào (với nỗ lực hợp lý của MyPro để trả lời trong vòng một ngày làm việc) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VIP. “Ưu tiên” có nghĩa là hỗ trợ được ưu tiên hơn hỗ trợ cho người dùng các dịch vụ https://mypro.com.vn tiêu chuẩn hoặc miễn phí. Tất cả hỗ trợ sẽ được cung cấp theo các thông lệ, thủ tục và chính sách dịch vụ tiêu chuẩn của MyPro.

Trách nhiệm của người truy cập trang web. MyPro chưa xem xét và không thể xem xét tất cả tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, được đăng lên Trang web và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, việc sử dụng hoặc hiệu ứng của tài liệu đó. Bằng cách vận hành Trang web, MyPro không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận tài liệu được đăng ở đó hoặc rằng nó tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không có hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi rút, Trojan và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Trang web có thể chứa nội dung xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối, cũng như nội dung có lỗi kỹ thuật không chính xác, lỗi đánh máy và các lỗi khác. Trang web cũng có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của các bên thứ ba, hoặc việc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng tài liệu đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, đã được nêu rõ hoặc hủy bỏ. MyPro từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tác hại nào do việc sử dụng của khách truy cập Trang web, hoặc từ việc tải xuống nội dung được đăng bởi những khách truy cập đó.

Nội dung được đăng trên các trang web khác. Chúng tôi chưa xem xét và không thể xem xét, tất cả tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, được cung cấp thông qua các trang web và các trang web mà https://mypro.com.vn liên kết và liên kết đó tới https://www.mypro.com.vn. MyPro không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web và trang web không phải MyPro đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng chúng. Bằng cách liên kết đến một trang web hoặc trang web không phải của MyPro, MyPro không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận trang web hoặc trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi rút, mã độc, Trojan và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. MyPro từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tác hại nào do bạn sử dụng các trang web và trang web không phải MyPro.

Vi phạm bản quyền và Chính sách DMCA.

Khi MyPro yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, nó tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi https://mypro.com.vn vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo cho MyPro theo Chính sách của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (“DMCA”) của MyPro . MyPro sẽ phản hồi tất cả các thông báo như vậy, bao gồm cả khi được yêu cầu hoặc thích hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. MyPro sẽ chấm dứt quyền truy cập của khách truy cập và sử dụng Trang web nếu trong những trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là người tái vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của MyPro hoặc những người khác. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, MyPro sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước đó cho MyPro.

Sở hữu trí tuệ.

Thỏa thuận này không chuyển từ MyPro sang bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Mypro hoặc bên thứ ba, và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với tài sản đó sẽ chỉ còn (như giữa các bên) chỉ với MyPro. MyPro, https://mypro.com.vn, biểu trưng https://mypro.com.vn và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác được sử dụng liên quan đến https://mypro.com.vn, hoặc Trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Giấy phép MyPro hoặc MyPro. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến Trang web có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ MyPro nào hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba.

MyPro có quyền hiển thị quảng cáo trên blog của bạn trừ khi bạn đã mua tài khoản không có quảng cáo.
MyPro có quyền hiển thị các liên kết ghi nhận tác giả, chẳng hạn như ‘Tin tức tại https://mypro.com.vn, tác giả chủ đề’ và thuộc tính phông chữ trong chân trang blog hoặc thanh công cụ của bạn.

Sản phẩm của Đối tác.

Bằng cách kích hoạt sản phẩm của đối tác (ví dụ: chủ đề) từ một trong các đối tác của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của đối tác đó. Bạn có thể chọn không tham gia các điều khoản dịch vụ của họ bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt sản phẩm của đối tác.

Tên miền.

Nếu bạn đang đăng ký một tên miền, sử dụng hoặc chuyển nhượng một tên miền đã đăng ký trước đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng tên miền cũng phải tuân theo các chính sách của Công ty Cổ phần Internet về Tên và Số được Chỉ định (“ICANN”), bao gồm cả Quyền và Trách nhiệm Đăng ký.

Các thay đổi.

MyPro bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Trong tương lai, MyPro cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới như vậy sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Chấm dứt.

MyPro có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản https://mypro.com.vn của mình (nếu bạn có), bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, nếu bạn có tài khoản dịch vụ trả phí, tài khoản đó chỉ có thể bị MyPro chấm dứt nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không thể khắc phục vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi MyPro thông báo cho bạn về điều đó; với điều kiện là MyPro có thể chấm dứt Trang web ngay lập tức như một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ chung của chúng tôi. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Từ chối bảo hành.

Trang web được cung cấp “nguyên trạng.” MyPro và các nhà cung cấp và người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Cả MyPro, cũng như các nhà cung cấp và giấy phép của nó, đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

Trách nhiệm hữu hạn.

Trong mọi trường hợp, MyPro, hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp phép của nó, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với: (i) bất kỳ đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào thiệt hại; (ii) chi phí mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế; (iii) để gián đoạn việc sử dụng hoặc làm mất hoặc hỏng dữ liệu; hoặc (iv) đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá phí mà bạn trả cho MyPro theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng trước khi xảy ra hành động. MyPro sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm bởi luật hiện hành.

Đại diện và Bảo hành chung.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) việc sử dụng Trang web của bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách Quyền riêng tư về Thư quyền, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, tiểu bang của bạn , thành phố hoặc khu vực chính phủ khác, về hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận, và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn cư trú) và (ii) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Quyền thư vô hại, các nhà thầu và người cấp phép của nó, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa MyPro và bạn liên quan đến chủ đề của hợp đồng này, và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi được ký bởi người điều hành có thẩm quyền của MyPro hoặc bằng cách đăng bởi MyPro phiên bản sửa đổi . Ngoại trừ phạm vi luật hiện hành, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Nevada, Hoa Kỳ, loại trừ xung đột của các quy định pháp luật và địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào giống nhau sẽ là các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Reno, Nevada. Ngoại trừ các yêu cầu bồi thường theo lệnh hoặc công bằng hoặc các khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào mà không cần đăng ký kết), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài Toàn diện của Dịch vụ Hòa giải và Trọng tài Tư pháp, Inc. (“JAMS”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc đó. Trọng tài sẽ diễn ra ở Reno, Nevada, bằng tiếng Anh và quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Bên thắng kiện trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào để thực thi Thỏa thuận này sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc một bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong đó, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào đồng ý và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; MyPro có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực vì lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép.

Zalo
Support