Chính sách Spam

Chương trình tiếp thị email tự động của MyPro có chính sách không khoan nhượng đối với spam. Chúng tôi tích cực theo dõi các địa chỉ được tải lên hệ thống của chúng tôi. Bất kỳ khách hàng nào bị phát hiện vi phạm chính sách chống thư rác của chúng tôi sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ.

Mỗi email chúng tôi gửi đều chứa một liên kết hủy đăng ký bắt buộc.

Thư rác là gì?

Thư rác là email hàng loạt không được yêu cầu được gửi một cách bừa bãi.

Gửi thư rác có bất hợp pháp không?

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống thư rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác (Nghị định số 91)) ra đời với nhiều quy định mới và mang tính khả thi cao.

Để khắc phục tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Nghị định số 91 quy định trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) trong: (i) xây dựng hệ thống phản ánh thư rác, cuộc gọi rác và (ii) điều phối, xử lý, ngăn chặn thư điện tử, tin nhắn, cuộc gọi rác, (iii) tổ chức xây dựng hệ thống quản lý danh sách số điện thoại, không chấp nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo, (iv) tổ chức, xây dựng danh sách đen địa chỉ IP/dải IP (IP Blacklist) phát tán thư điện tử rác….

MyPro SẼ KHÔNG Spam cho bạn

  • Hủy đăng ký – Mọi email được gửi từ MyPro đều chứa liên kết hủy đăng ký.
  • Nhận dạng – Địa chỉ “Từ” của mỗi thư xác định bạn là người gửi. Chân trang email của bạn chứa tất cả dữ liệu thích hợp bao gồm cả địa chỉ thực của bạn.

Cách tránh gửi thư rác

  • Không sử dụng bất kỳ loại danh sách đã mua nào.
  • Đừng gửi đến những email chung chung như info @ hoặc sales @
  • Đừng gửi email cho những người bạn không biết.
Zalo
Support