Chúc mừng đăng ký tài khoản thành công!

Chúc mừng bạn đã đăng ký tài khoản thành công tại MyPro.

Hệ thống MyPro đã gửi những thông tin quan trọng vào email vừa đăng ký của bạn.

Vui lòng kiểm tra email và làm theo hướng dẫn.

Hoặc

Ghi chú: Kiểm tra các hộp thư khác (quảng cáo, mạng xã hội, spam …) nếu không tìm thấy trong inbox.

Zalo
Support